There was an error submitting the form.

Thanks! Your email was successfully sent. We should be in touch soon.

You forgot to enter your name.
You forgot to enter your email address.
You forgot to enter your comments.

Adres: Anna Bola Brzezińska Bobath Gabinet Ul. Mulicka 6 Wrocław
Telefon: 661 287 473
E-mail: bolaanna@wp.pl
Gdzie pracuje: Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu w Oleśnicy
Przedszkole Integracyjne ''Wspólny Świat''
- ul. Połabian 9, Wrocław
- Przedszkole Integracyjne ul. Generała Stanisława Maczka 9/2 Wrocław
- ul.Zwycięska 36/1, Wrocław

Żłobek Hippek ul.Krzywoustego 2 Oleśnica